onsdag 11. desember 2013

UPCYCLE- en ustilling om verdi.
Galleri Sult, Stavanger. 
Utstillingen åpner torsdag 9. januar 2014 kl. 18
og varer til 26. januar.Kuratorer Lillian Støa, Rita Rohdin Nyhuus & Jannik Abel

"Det begynte med en reise til India.
Jeg så et nydelig fjell i det fjerne, omringet av tåke og vann. I det jeg
kom nærmere så jeg at fjellet var sammensatt en uendelig mange deler og at
det ikke var det det så ut som. Fjellet var en søppelhaug, den desidert
største jeg noen gang har opplevd. Jeg kunne ikke lenger være med på å
fylle på denne haugen, jeg ville bruke det som allerede var skapt og skape
noe enda mere verdifullt."

Jannik Abel

 Upcycle er en prosess der avfall og andre ubrukelige gjenstander blir
laget om til nye bedre produkter, i dette tilfelle kunst.  Utstillingen
ble skapt som en motvekt til vårt samfunns verdissystem. Upcycling
undersøker forholdet mellom natur og kultur ved å ta stilling til
materialets opphav og gjenskapelse. Upcyling tvinger fram en verdidebatt.
I en verden der kommersialismen har større makt en noe annet, kan
Upcycling i et stort format true verdens verdisystem. Kommersialismen vil
ikke overleve om flertallet delte, gjenbrukte og upcyclet det som allerede
finnes. Ved å Upcycle blir spørsmålet stilt: Hva har verdi og hva er
verdifult?

Utstillingen er kuratert av kunstnergruppen Kollektivet som har base i Oslo. Prosessen med å skape utstillingen var også en motvekt til kreftene som styrer kunstbransjen. Vi ser tydelig et behov for å skape arenaer der et mangfold av kunstere får muligheten til å vise sin kunst. Til utstillingen Upcycle inviterte vi et antall kunstnere, samtidig som vi arrangerte en åpen konkurranse for at alle skulle få muligheten til å delta, også debutanter og kvinner som desverre ofte blir forbigått.
 Vi kom fram til 13 kunstnere fra Norge, Finland og USA. Av disse er det 10 kvinner, 3 menn, en av dem debutant. Utstillingen UPCYCLE Stavanger er den første i en lang rekke utstillinger med samme navn og konsept. Neste stopp er Oslo.

fredag 20. september 2013

UPCYCLE-en utstilling i 2014Galleri Sult
Januar-Februar 2014
Kurert av KOLLEKTIVET -en norsk kunstner, aktivist og kuratorgruppe.Upcycling er en prosess der avfall og andre ubrukelige gjenstander blir laget om til nye bedre produkter, i dette tilfelle KUNST. Avfall er kasserte gjenstander, restprodukter eller energibærere som ikke lenger har sin opprinnelige verdi. Noen kunstnere leter gatelangs etter avfallsmateriale, andre har i sin produksjon materiale som kan regnes som avfall, trykk som avviker fra de andre, deler av kunstverk som alene ikke kan brukes, skisser som aldri ble utviklet. Kunst har verdi i seg selv, uansett materiale. Upcycle ønsker å gå forbi materialet og inn i kunstens kjerne, dens mening og formidling. Samtidig, som også sett i Land Art og Street Art, har også Upcycling en verdi utenfor kunstnerens budskap: Shepard Fairey, en av pionerene bak Street Art, beskrev sin kunst ved å bruke Marshall McLuhan sitt uttrykk; The medium is the message. Upcycling undersøker forholdet mellom natur og kultur ved å ta stilling til materialets opphav og hvordan vi som kultur kan bidra til et levedyktig miljø. Men først og fremst tvinger Upcyling fram en verdidebatt.  I en verden der kommersialismen har større makt en noe annet, kan Upcycling i et stort format true verdens verdisystem. Ved å Upcycle blir spørsmålet stilt: Hva har verdi og hva er verdi?


Upcycling som begrep har eksistert siden slutten av 90 tallet, da som et uttrykk for gjenbruk i industrien. Som et begrep i kunsten står Upcycling på skuldrene til Ready-Mades, Found Objects, Dada, Arte Povera og Trash Art (subgenre til Found Art). Found Objects beskriver kunst som er laget av allerede eksisterende objekter, Pablo Picasso var en av de aller første til utføre denne ideen når han limte på et bilde av en stol på maleriet; Still life with chair caning (1912).  Marchel Duchaps mest kjente Ready-Made er Fountain (1917), et pissoar, kjøpt på en jernvarehandel, så satt på en pedestal og utstilt som kunst. Arte Povera (poor art) var en moderne kunstbevegelse som først ble sett i Italia på slutten av 1960tallet. Kunstnerne tok en radikal stilling til verdiene til industrien, politikken og kulturen. De satte også spørsmål ved om kunst, som et privat personlig uttrykk, hadde noen videre verdi i samfunnet. De brukte ukonversielle materiale som mat, glass, jord, aske, ild og stoff. Interessant nok undersøkte Arte Povera,  som også Upcycling gjør, forholdet mellom natur og kultur. Parallelt med denne beveglesen fant vi Land Art, Antiform, Postminimalisme og Conceptual Art. Nyere eksempler på Upcycling kan sees her.

Økonomisk vekst fører til økt produksjon og forbruk. Dette er den viktigste drivkraften bak de økte avfallsmengdene. I følge Miljøstatus i Norge, oppstår det mer avfall i Norge enn i et gjennomsnittlig EU-land. På grunn av høyt forbruk og stor vekst i norsk økonomi de siste årene, er det ikke uventet at avfallsmengden per innbygger er høy sammenlignet mange andre land. Den totale avfallsmengden i Norge har vokst med over 30 prosent siden 1995. Som et av verdens rikeste land har mange muligheter. Hvem er vi som kultur? Hva står vi for? Hva sier vårt forbruk om oss? Hvem ønsker vi å være?


fredag 8. mars 2013

VI LIKER

Shake the dust from Anis Mojgani on Vimeo.

VI LIKER


What I have to Offer from Eliot Rausch on Vimeo.

VI ER

Kollektivet er et kunstner kollektiv som ble startert i Oslo 2012. Vi består av kunstnere, aktivister og kuratorer. Vi har tro på alles evne til å skape, vi har tro på hverandre. Vi bruker kunsten for å føle, forstå, undre, sette søkelyset mot, kommunisere og sist men ikke minst å skape. Skape samhørighet, belyse sårbarhet og styrke. Vi har tro på å sette kunsten for hype, og velger med det å ikke å legge ved navn eller CV på hvem vi er. Men et bilde får dere av mor, bestemor og oldemor. 
Kontakt oss gjerne på hugprud@gmail.com

Bestemor, oldemor, mor.